News

U Krawca Cafe

Nie wiedziałem, że nasze krzesła tak lubią przesiadywać u krawca.
Szyją sobie ludzkie twarze ?!??
(“U Krawca Cafe” ul. Siennicka 5 Warszawa)