News

Ta moja N A J

Ta moja naj znalazła spokojną przystań na suficie u Pana Piotra.

Czechosłowacki funkcjonalizm lat 20/30. XX wieku.

Będę Cię zawsze dobrze wspominał lampo.

I tęsknił. Ciebie kochałem najbardziej. Chlip..chlip.