News

Świeżo upieczony kramarz…

Muszę, ale to muszę podzielić się jeszcze jednym spostrzeżeniem świeżo upieczonego kramarza:
przedmiotów vintage nie kupują rysownicy (im wystarczy pozwolić je narysować).